Σκοπός

Σκοπός της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου Μήτρας είναι να:

  • Να συμβάλει στην εκπαίδευση των γυναικολόγων στην κολποσκόπηση στην Ελλάδα και κατά συνέπεια να βελτιώσει την ποιότητα της παροχής των σχετικών υπηρεσιών στις Ελληνίδες.
  • Να προωθήσει την έρευνα στον τομέα της παθολογίας τραχήλου στην Ελλάδα.
  • Να βοηθήσει την Ελληνική Πολιτεία στην δημιουργία ενός οργανωμένου προγράμματος μαζικού προληπτικού ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας.
  • Να συνεργαστεί με την European Federation for Colposcopy και την International Federation for Cervical Pathology and Colposcopy και να υποστηρίξει τις προσπάθειές τους για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας παγκοσμίως.

Χώρος προβολής χορηγών

Δραστηριότητες

Διοικητικό Συμβούλιο

Επίτιμος Πρόεδρος : Εμμανουήλ Διακομανώλης

Μετά τις εκλογές της 22/10/2023 συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας κολποσκόπησης και παθολογίας τραχήλου μήτρας (HSCCP) ως εξής:
Μέλη : Παναγιώτη Θωμόπουλο, Θεόδωρο Πανοσκάλτση, Αλέξανδρο Ροδολάκη, Γεώργιο Βαλασούλη

Τελευταία Νέα