Προκαταρκτικό Πρόγραμμα | Παθολογία Τραχήλου & Κολποσκόπηση| 15-17 Νοεμβρίου 2019 | Ιωάννινα