Στο πλαίσιο της 4ης Συνεδρίας Καθημερινότητα και προβληματισμοί.
Βλέπουμε  και συζητάμε τα περιστατικά μας 

Για την υποβολή του περιστατικού σας στην Συνεδρία μπορείτε να στείλετε e-mail
στο md@mdcongress.gr με τα παρακάτω στοιχεία:
Θέμα:  Υποβολή περιστατικού 
• Ιστορικό
• Ηλικία
• Τόκος Κυήσεις
• Εμβόλιο
• Κάπνισμα
• ΚυτταρολογίαHPV test (DNA ή Aptima mRNA)
• Ιστολογική (βιοψία ή προηγούμενο loop ή κώνος)
• 2 Κολποσκοπικές εικόνες jpeg
• Διαχείριση πως έγινε ή Προβληματισμός τι να γίνει