Απονεμήθηκε 

στον καθηγητή Ε. Παρασκευαίδη, Πρόεδρο της HSCCP και του HeCPA group το

Μετάλλιο τών Ιδρυτών της Βρετανικής Εταιρείας Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, BSCCPστο ετήσιο συνέδριο της που έγινε στο Belfast.

“Αποτελεί υψίστη τιμή και αναγνώριση, από τη σημαντικότερη εταιρεία του κόσμου στα σχετικά πεδία, του έργου ενός overseas doctor, που ζεί και εργάζεται αλλά και παράγει την έρευνά του στην Ελλάδα…Ταυτόχρονα όμως η αναγνώριση αυτή αντανακλά και σε όλη τήν οικογένεια της παθολογίας τραχήλου της χώρας, όχι μόνο της γυναικολογίας αλλά και της κυτταρολογίας και της παθολογικής ανατομικής.Πολλές ευχαριστίες σε  όλους όσους συμμετείχαν με όποιονδήποτε τρόπο σε αυτή την  μακρά πορεία των 30 χρόνων.”

Καθηγητής Ε. Παρασκευαίδης
Ακολουθεί παρακάτω φωτογραφικό υλικό της απονομής: