ΕΓΓΡΑΦΕΣ

ΚΟΣΤΟΣ
Θεωρητικό μέρος 40€
Hands On * 100€

 

* Περιορισμένος αριθμός συμμετοχών. Η συμμετοχή στο hands on προϋποθέτει και την παρακολούθηση του θεωρητικού μέρους

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν 24% Φ.Π.Α.

**Το σεμινάριο δεν είναι κατάλληλο για την επαναπιστοποίηση στη διαγνωστική κολποσκόπηση.