Μετά τη συνεδρίαση και τη Γενική Συνέλευση που διεξήχθη στα πλαίσια του συνεδρίου στο ξενοδοχείο Du Lac στις 22/10/23 ημέρα Κυριακή και ώρα 13:00, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει βάσει του άρθρου 21 του καταστατικού του τους εξής:

 

1. τον κ. Ευάγγελο Παρασκευαΐδη, ως Πρόεδρο,

2. την κα Μαρία Κύργιου, ως Αντιπρόεδρο,

3. τον κ. Ευριπίδη Μπιλιράκη, ως Γενικό Γραμματέα,

4. τον κ. Κωνσταντίνο Δίνα, ως Ταμία,

5. τον κ. Ιωαννή Καλογιαννίδη, ως Ειδικό Γραμματέα,

6. τον κ. Παναγιώτη Θωμόπουλο, ως Μέλος,

7. τον κ. Θεόδωρο Πανοσκάλτση, ως Μέλος,

8. τον κ. Αλέξανδρο Ροδολάκη, ως Μέλος και

9. τον κ. Γεώργιο Βαλασούλη, ως Μέλος.