Ο επικαιροποιημένος πίνακας των πιστοποιημένων γυναικολόγων στη διαγνωστική κολποσκόπηση για το διάστημα 2022-2024 περιλαμβάνει όλους όσους είναι πρόσφατα πιστοποιημένοι μετά από τις εξετάσεις του 2022 ή έχουν επαναπιστοποιηθεί.

Όσοι έχουν παραλείψει να στείλουν τα δικαιολογητικά τους προς επαναπιστοποίηση (παρακολούθηση εγκεκριμμένου σεμιναρίοιυ απο την HSCCP) ή δεν είναι ταμειακώς εντάξει τα τελευταία 3 χρόνια (2020, 2021, 2022) έχουν τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Η υπάρχουσα λίστα επικαιροποιείται και μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους θα λαμβάνουν τη νέα πιστοποίηση 2022-2024 με το όνομά τους να εμφανίζεται και πάλι.

Η λίστα, περιλαμβάνει πιστοποιημένους μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2022 με την ευχή να επαναπιστοποιηθούν για το διάστημα 2022-2024 όλοι όσοι είχαν πιστοποιηθεί έχοντας επιτύχει στις εξετάσεις απο το 2017 έως σήμερα.

Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν ( πιστοποίηση 2019-2021) αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας και καλύψουν τις συνδρομές τους θα λάβουν από τη Γραμματεία, το συντομότερο δυνατόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα πιστοποιητικά επαναπιστοποίησης 2022-2024

Τα νέα πιστοποιητικά φέρουν QR-CODE.

Λίστα των πιστοποιημένων στη διαγνωστική και θεραπευτική κολποσκόπηση (D&T)

Λίστα πιστοποιημένων μελών