Ο επικαιροποιημένος πίνακας των πιστοποιημένων γυναικολόγων στη διαγνωστική κολποσκόπηση για το διάστημα 2019-2021 περιλαμβάνει όλους όσους είναι πρόσφατα πιστοποιημένοι μετά από εξετάσεις ή έχουν επαναπιστοποιηθεί.

Επειδή μέχρι και σήμερα, πολλοί συνάδελφοι έχουν παραλείψει να στείλουν τα δικαιολογητικά τους προς επαναπιστοποίηση έχουν τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα.

Η υπάρχουσα επομένως λίστα θα επικαιροποιείται και μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους θα λαμβάνουν τη νέα πιστοποίηση και το όνομά τους θα εμφανίζεται και πάλι.

Η λίστα, θα εμπλουτίζεται συνεχώς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 με την ευχή να επαναπιστοποιηθούν για το διάστημα 2019-2021 όλοι όσοι έχουν πιστοποιηθεί από τα προηγούμενα χρόνια.

Εξυπακούεται ότι όσοι έχουν πιστοποιηθεί στο παρελθόν και αποστέλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το καταστατικό της Εταιρείας, θα λαμβάνουν από τη Γραμματεία το συντομότερο δυνατόν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα πιστοποιητικά επαναπιστοποίησης 2019-2021.

Τα νέα πιστοποιητικά φέρουν QR-CODE.

Λίστα των πιστοποιημένων στη διαγνωστική και θεραπευτική κολποσκόπηση (D&T)

Λίστα πιστοποιημένων μελών