Τελικό Πρόγραμμα Συνεδρίου Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου 2019