Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΧΗΛΟΥ

Η ιδέα ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου αποφασίστηκε και πραγματοποιήθηκε στην 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα» στις 15 Μαΐου του 1989.

Ιδρυτής της Εταιρείας και πρώτος πρόεδρος εξελέγη στις εκλογές που ακολούθησαν ο κ. Εμμανουήλ Διακομανώλης, ο οποίος υπηρετούσε τότε ως επίκουρος Καθηγητής στο Ογκολογικό τμήμα της Κλινικής.

Η περιγραφή ιστορικών γεγονότων είναι συνήθως βαρετή εάν αναφέρεται μόνο σε ονόματα και ημερομηνίες, αλλά μπορεί να γίνει ενδιαφέρουσα και ελκυστική εάν αναδείξει τις ιδέες και τις ανάγκες που οδήγησαν τελικά στη δημιουργία μιας νέας Επιστημονικής Εταιρείας που θα εξυπηρετούσε έναν συγκεκριμένο σκοπό.

Μέχρι τότε η κυτταρολογία αποτελούσε στη χώρα μας σχεδόν τον μοναδικό τρόπο διάγνωσης και αντιμετώπισης γυναικών με παθολογικό test Παπανικολάου. Η διαδικασία αυτή δεν μπορούσε να αποκλείσει την ύπαρξη διηθητικού καρκίνου με αποτέλεσμα την εφαρμογή ενός αυστηρού και παρωχημένου τρόπου αντιμετώπισης αυτών των γυναικών, ο οποίος περιελάμβανε πολύ συχνά κωνοειδή εκτομή με νυστέρι και ολική υστερεκτομή, ενώ η χρήση της κολποσκόπησης ήταν σχεδόν άγνωστη και αποσπασματική.

Στο περιβάλλον αυτό η ίδρυση τμήματος Κολποσκόπησης στην 1η Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα φάνταζε επείγουσα και επιτακτική σε ορισμένους από εμάς και προηγήθηκε της ίδρυσης της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αρχικά η οργάνωση και λειτουργία του νέου τμήματος , η χρήση της κολποσκόπησης βελτίωσε σημαντικά την ακρίβεια της διάγνωσης και της χειρουργικής εκτέλεσης με εντυπωσιακά θεραπευτικά αποτελέσματα.

Ακολούθησε η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου στις 15 Μαΐου 1989 με κύριο σκοπό την διασπορά της γνώσης, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των νέων γυναικολόγων στην αντιμετώπιση προκαρκινικών αλλοιώσεων του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας.

Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια που καθιέρωσε η Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης από την Ίδρυση της και τα οποία συνεχίζονται μέχρι σήμερα, επηρέασαν αποφασιστικά τις αντιλήψεις που ίσχυαν μέχρι τότε στον ευαίσθητο αυτό τομέα της Γυναικολογίας στη χώρα μας και συνέβαλαν στην εδραίωση νέων συντηρητικών τρόπων θεραπείας.

Στην προσπάθεια αυτήν συμμετείχαν Έλληνες και ξένοι ομιλητές , τους οποίους δεν είναι δυνατό να αναφέρω ονομαστικά αλλά θα είμαι για πάντα ευγνώμων για την προσφορά τους σε αυτό το εγχείρημα , την συμπαράσταση και τη φιλίας τους.

Η Ελληνική Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου υπήρξε , επίσης ,διά του προέδρου της ενεργό μέλος της Ευρωπαϊκής κοινότητας τα τελευταία 30 χρόνια, και συμμετείχε στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κολποσκόπησης (European Federation for Colposcopy – EFC) στο Buenos Aires της Αργεντινής το 1999 με πρώτο πρόεδρο τον Joe Jordan, UK.

Ακολούθησε η επιτυχία του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου στη Ρόδο τον Σεπτέμβριο του 2001 με εξαιρετική επιτυχία και ιδιαίτερη συμμετοχή 630 Ελλήνων και ξένων ιατρών.

Στην συνέχεια ακολούθησε η εκλογή μου ως 2ος Πρόεδρος της European Federation for Colposcopy – EFC κατά την διάρκεια του 2ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, που έγινε στο Παρίσι τον Ιανουάριο του 2004. Στην διάρκεια της θητείας μου ως προέδρου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας από το 2004 έως το 2007 η συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία ενδυναμώθηκε , ιδιαίτερα στον τομέα της εκπαίδευσης και των επιστημονικών εκδηλώσεων.

Την προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου, μετά την αποχώρηση μου, ανέλαβε ο Καθηγητής κ. Ευάγγελος Παρασκευαΐδης, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος της Εταιρείας στις διαδικασίες εκλογής που ακολούθησαν στο τέλος του 2003.

Ο κ. Ευάγγελος Παρασκευαΐδης με την πολύπλευρη επιστημονική και εκπαιδευτική δραστηριότητα συνεχίζει με επιτυχία τη μακρά παράδοση της Ελληνικής Εταιρείας Κολποσκόπησης στον τομέα της εκπαίδευσης προς όφελος των ιατρών της χώρας μας και των ασθενών μας.