Δείγμα ερωτήσεων θεωρίας για τις εξετάσεις στη διαγνωστική κολποσκόπηση

Κάθε μία από αυτές τις προτάσεις μπορεί να είναι σωστή ή λάθος.
Παρακαλούμε να επιλέξετε τη λέξη ‘Σωστό’ ή ‘Λάθος’ κάτω από την κάθε πρόταση!

Στο τέλος πατήστε υποβολή για να δείτε τα αποτελέσματα!

Eρωτήσεις κολποσκόπησης

1. Σε CO2Laser κωνοειδή εκτομή η επιφανειακή πυκνότητα ισχύος που χρησιμοποιούμε είναι 800 έως 1200 Watt / cm2

2. Ο κίνδυνος για διηθητικό καρκίνο μετά από ηλεκτροδιαθερμική εξαίρεση αγκύλης για CIN3 παραμένει μεγαλύτερος έως και 5 φορές περισσότερο από εκείνο του γενικού πληθυσμού κατά τη διάρκεια της επόμενης 20 ετίας.

3. Το Lugol προσλαμβάνεται από τα κύτταρα που δεν περιέχουν γλυκογόνο.

4. Οι γυναίκες με ερυθηματώδη λύκο, που αντιμετωπίζονται με ανοσολογικούς παράγοντες, έχουν μειωμένη συχνότητα εμφάνισης CIN

5. Το γονιδίωμα του HPV έχει μέγεθος 8.000 ζεύγη βάσεων (basepair-bp) περίπου, μοριακό βάρος 5,2x106 daltons και λόγο γουανίνης/ κυτοσίνης (G/C) περίπου 24%.

6. Η πρωτεΐνη p16INK4A έχει βρεθεί να υπο-εκφράζεται σε περιπτώσεις CIN3 και καρκινωμάτων τραχήλου μήτρας

7. Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε αφαιρετική θεραπεία έχουν 2,6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο για αποβολές δευτέρου τριμήνου, σε σχέση με το γενικό πληθυσμό.

8. Στις ηλικίες κοριτσιών 11-14 ετών είναι αναγκαίες 3 δόσεις εμβολίου.

9. Το ήπια λευκωπό επιθήλιο ακόμα και σε μεγάλη έκταση μπορεί να είναι φυσιολογικό εύρημα

10. Η πλακώδης μετάπλαση είναι μια παθολογική διαδικασία.

11. Πρωταρχικός στόχος της κολποσκόπηση είναι η εύρεση παθολογίας και λήψη βιοψιών.

12. Ο όρος ΄καρκίνωμα in-situ’ είναι αντίστοιχος με τον όρο ‘μικροδιηθητικό καρκίνωμα’

13. Οι όροι ζώνη μετάπλασης και πλακωδοκυλινδρικό όριο είναι συνώνυμοι, όχι όμως η ζώνη μετατροπής.

14. Όταν χρειάζονται βιοψίες τραχήλου είναι προτιμότερο να παίρνονται πρώτα από το πρόσθιο χείλος και μετά από το οπίσθιο

15. Η λοίμωξη από τον ιό HPV δεν αποτελεί αιτιολογικό παράγοντα ανάπτυξης ενδοεπιθηλιακής νεοπλασίας του κόλπου.

Κυτταρολογία 1

Κυτταρολογία 2

Παθολογοαναταμία 1